Sjednání pohřbu

Probíhá v kanceláří každý pracovní den od 7:30 do 15:30 hodin. Možnost sjednání pohřbu i mimo pracovní dobu po domluvě.

K vyřízení pohřbu budete potřebovat

 • doklady zesnulého (doklady totožnosti, rodný list, oddací list)
 • fotografii na parte
 • oblečení pro zesnulého
 • doklad totožnosti objednavatele
 • peněžní zálohu v hotovosti nebo platební kartu

Sjednání pohřbu zahrnuje

 • kontakt na kněze a civilní řečníky
 • výběr rakve a krajky
 • výběr z katalogu parte, které je v českém nebo polském jazyce
 • kontakt na květinářství
 • zajistíme dovoz květin a věnců v den konání pohřbu
 • rodina na požádání obdrží formulář paragrafu

Úmrtní list vydává matriční úřad v místě úmrtí.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

 1. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
 2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“